Warsztat Architekta. Fasady 2019 - page 58

56
abc specjalisty
warsztat architekta
fasady elementowe
Podsumowanie
Wzrost popularności fasad elementowych wskazuje istotny
kierunek rozwoju w branży szklanych elewacji. Systemy
elementowe mają wiele zalet związanych ze zwiększeniem
udziału prefabrykacji w szeroko pojętym procesie wyko-
nywania elewacji: przede wszystkim poprawienie jakości
elementów wysyłkowych i szybkość realizacji. W większości
przypadków zastosowanie takiego rozwiązania pozytywnie
wpływa na koszty realizacji przedsięwzięcia.
Obecnie kładzie się również nacisk na poprawienie izolacyj-
ności cieplnej systemów – preferowane są wersje ze szkle-
niem trójszybowym, co w warunkach polskich jest zasadne.
Godnym uwagi jest fakt, że w branży szklanych elewacji
prężnie działają firmy polskie lub mające polskie oddziały –
nasi producenci systemów aluminiowych są rozpoznawalni
nie tylko w Europie, ale i na całym świecie.
Wśród budynków zrealizowanych w kraju w systemach
fasad elementowych firmy Aluprof są m.in. obiekty:
Atrium II w Warszawie (dla którego zaprojektowano
pierwszy trójszybowy system MB-SE75 HI+), KTW
w Katowicach (system MB-SE85 KTW), Sky Tower we
Wrocławiu (system MB-SE85 SG, w internecie dostępny
jest film z tej realizacji), Centrum Kongresowe ICE Kraków
(system MB-SE95 CKK) i Waterfront w Gdyni (system
fasady okiennej MB-SE70 HI WFG). Na szczególną uwagę
ze względu na rozwiązania architektoniczne i konstrukcyj-
ne zasługuje realizowany obecnie obiekt Mennica Legacy
Tower w Warszawie (system MB-SE80 MLT, również
dostępny jest film z montażu), według projektu pracowni
Goettsch Partners oraz biura projektowego Epstein [7].
W dorobku firmy Aluprof są także inne rozwiązania fasad
elementowych, m.in. ze szkleniem strukturalnym, opraco-
wane dla obiektów z USA [8].
16
16.
Sky Tower we Wrocławiu;
projekt: Studio Architektoniczne
Fold; fasada w systemie Aluprof
MB-SE85 SG
17.
Waterfront w Gdyni; projekt:
FORT Architekci; fasada w systemie
Aluprof MB-SE70 HI WFG,
fot. 16, 17. Shutterstock
Literatura
1. E. Urbańska-Galewska,
D. Kowalski, „Układy konstrukcyjne
lekkiej obudowy”, „Izolacje” 6/2016.
2. M. Raczyński, „Rodzaje współ-
czesnej szklanej fasady. W poszu-
kiwaniu ciągłości idei prostopa-
dłościennej formy. Część piąta”,
„Przestrzeń i Forma” 19/2013.
3. R. Sienkiewicz, „Transparentna
architektura – przeszklone fasady
aluminiowe”, „Świat Szkła” 12/2010
(cz. 1), 1/2011 (cz. 2).
4. Z. Czajka, „Łączniki do mecha-
nicznego mocowania szklanych
elewacji”, „Świat Szkła” 6/2008.
5. P. Markiewicz, „Kształtowanie
architektoniczno-przestrzenne prze-
szklonych osłon z punktowym
mocowaniem szyb”, Numer
Specjalny Informatora Budowlanego-
murator „Fasady” 2015.
6. Materiały informacyjne firm:
Aliplast sp. z o.o., Aluprof SA,
Reynaers Aluminium sp. z o.o.
7.
/
17
7,85301,24592404,wiezowiec-
mennica-legacy-tower-w-
warszawie-osiagnal-docelowa.html
8. Katalog indywidualnych rozwiązań
obiektowych:
downloads/kri%20pl-en%20(bespo-
ke%20solutions).pdf
Autor dziękuje firmom:
Aliplast sp. z o.o., Aluprof SA
i Reynaers Aluminium sp. z o.o.
za udostępnienie materiałów
oraz konsultacje
1...,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57 59,60,61,62,63,64,65,66,67,...68
Powered by FlippingBook