Warsztat Architekta. Fasady 2019 - page 53

51
abc specjalisty
warsztat architekta
fasady elementowe
7.
Fasada elementowa budynku
Kampus Reynaers w Duffel
(Belgia) – widok od wewnątrz
8.
Podnoszenie elementu fasady
9.
Fasada elementowa w trakcie
montażu,
fot. 7–9. Reynaers Aluminium
7
9
8
1...,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52 54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,...68
Powered by FlippingBook