Warsztat Architekta. Fasady 2019 - page 55

53
abc specjalisty
warsztat architekta
fasady elementowe
mówić o punktowym zamocowaniu ramy segmentu do
konstrukcji nośnej (najczęściej żelbetowej) oraz między
sąsiadującymi segmentami, np. w pobliżu naroży. Istnieją
też rozwiązania pośrednie: prefabrykowane segmenty
z przeszkleniem wstawia się we wzniesioną na budowie
konstrukcję słupowo-ryglową. Połączenia z sąsiednimi
modułami na obrzeżach realizuje się za pomocą uszczelek
dylatacyjnych, dzięki czemu całość z zewnątrz sprawia
wrażenie dwuczęściowego słupka lub rygla z niewielkim
prześwitem w środku.
Ze względu na rosnące wymagania ochrony cieplnej budyn-
ków coraz więcej systemów produkuje się w wersjach
umożliwiających wypełnienie elementów szybami dwukomo-
rowymi. Profile mają budowę komorową, a komory mogą
być wypełnione materiałem termoizolacyjnym. Producenci
deklarują współczynnik przenikania ciepła przez ramę U
f
najczęściej na poziomie 1,1–1,5 W/(m
2
K).
12.
Segment na zawiesiach żurawia
13.
Mobilna belka montażowa
ułatwia transport
14.
Fasada w trakcie realizacji,
fot. 12–14. Aliplast
13
12
14
1...,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,...68
Powered by FlippingBook