Warsztat Architekta. Fasady 2019 - page 65

63
abc specjalisty
Zieleń elewacyjna
W dobie rozwoju nurtów ekologicznych coraz częściej
wykorzystywanym detalem elewacyjnym jest roślinność.
Jakie jest jej zastosowanie we współczesnej architekturze?
Lokalizacja zieleni na powierzchni ścian zewnętrznych
odgrywa ważną rolę w regulacji temperatury we wnętrzu –
latem chroni budynek przed przegrzewaniem, zimą zaś,
jako jego „druga skóra”, zapobiega nadmiernej utracie ciepła
z pomieszczeń. Może ponadto stanowić skuteczną izolację
akustyczną, a także chroni obiekt przed negatywnym wpły-
wem wiatrów i opadów atmosferycznych.
Zielone fasady pozytywnie oddziaływują na komfort użyt-
kowania projektowanych budynków. Niezaprzeczalnymi
ich zaletami ekologicznymi są przede wszystkim:
• poprawa mikroklimatu spowodowana redukcją zanie-
czyszczenia powietrza i wody,
• zmniejszenie wilgotności,
• wyłapywanie kurzu,
• tworzenie idealnych warunków do życia oraz rozwoju
owadów i ptaków.
Rosnąca popularność zielonych ścian wpłynęła na liczbę
dostępnych rozwiązań, umożliwiających rozmieszczenie
roślinności na budynku.
Najczęściej stosowaną metodą jest wygospodarowanie
przestrzeni na płaszczyźnie elewacji pod rozwój roślinno-
ści pnącej się po specjalnej, niezależnej konstrukcji ze stali
nierdzewnej lub zaimpregnowanego drewna. Zieleń sadzi
się u podnóża ściany w celu uniknięcia konieczności insta-
lacji dodatkowych systemów nawadniających.
Innym sposobem jest zamontowanie donic na konstrukcji
ze stali nierdzewnej, co umożliwia większy wybór zieleni
oraz wkomponowanie jej w estetykę elewacji.
Kolejne rozwiązanie zakłada utrzymanie roślinności w do-
brym stanie dzięki zastosowaniu specjalnego systemu
słońce pod kontrolą
warsztat architekta
6
6.
Centrum Wystawowe Europa
Palace w hiszpańskiej Vitorii,
fot. Shutterstock
1...,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64 66,67,68
Powered by FlippingBook