Warsztat Architekta. Fasady 2019 - page 50

48
façades
), zwanych również modułowymi. Pozwalają one na
zwiększenie stopnia integracji elementów dostarczanych na
plac budowy i są godną rozważenia propozycją dla inwesto-
rów, konstruktorów i architektów.
Sposoby konstruowania szklanych elewacji
Szkło fascynowało ludzi od dawna – przede wszystkim
jego dwie najważniejsze zalety: estetyka i trwałość. Prawie
sto lat temu „szklane domy” Żeromskiego były utopijną
wizją – dzisiaj szklane (a raczej szklano-aluminiowe) fasady,
podłogi czy dachy są rzeczywistością. Potrzebny był do tego
ogromny postęp technologiczny – kruche szkło i zimne,
miękkie aluminium trzeba było zmodyfikować i połączyć
w taki sposób, aby wielkopowierzchniowe przezroczyste
przegrody zewnętrzne przestały być słabym energetycz-
nie i wytrzymałościowo elementem budynku. Większość
współczesnych fasad szklanych wytwarzanych jest na bazie
fasady
Zbigniew Respondek
abc specjalisty
elementowe
Pojęcie „prefabrykacja w budownictwie” kojarzyło
się przez długie lata z blokami z wielkiej płyty,
które miały wiele wad i stały się symbolem byleja-
kości z czasów PRL-u. Niedoskonałości budynków
wynikały w głównej mierze z niedostatków dostęp-
nych wówczas technologii, a przecież prefabrykacja
zastosowana we właściwy sposób i na odpowiednią
skalę ma więcej zalet niż wad.
Prefabrykaty mogą mieć różną wielkość – są nimi zarów-
no pojedyncze okna lub belki nadprożowe, jak i prze-
strzenny segment budynku. Wszystko zależy od tego,
jak duży element można w racjonalny sposób wyprodu-
kować w wytwórni, przetransportować i zamontować.
W niniejszym artykule scharakteryzowano zyskującą ostat-
nio na popularności technologię realizacji szklanych ele-
wacji – fasad elementowych (
unitized façades
,
element
1
Zbigniew Respondek
specjalista w zakresie
szklanych przegród
budowlanych;
adiunkt na Wydziale
Budownictwa
Politechniki
Częstochowskiej
1.
Centrum Kongresowe
ICE Kraków; projekt: Ingarden
& Ewý Architekci oraz Arata
Isozaki & Associates; w obiekcie
wykorzystano indywidualnie
zaprojektowany system fasadowy
MB-SE95 CKK firmy Aluprof,
fot. Shutterstock
warsztat architekta
1...,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49 51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,...68
Powered by FlippingBook