Warsztat architekta. Fasady 2018 - page 7

Zjawiska takie jak szybki rozwój technologii, przenikanie się sfery prywatnej
z zawodową czy rosnąca świadomość ekologiczna sprawiają, że wymagania
inwestorów w zakresie funkcjonalności i designu budynków rosną. Dlatego
do ich projektowania należy podchodzić w nowy, bardziej holistyczny sposób.
Przemiany cywilizacyjne na przestrzeni ostatnich
lat sprawiły, że oczekiwania inwestorów odnośnie
architektury budynków wychodzą poza estetykę
i funkcjonalność. Zarówno w budynkach
publicznych, jak i domach prywatnych zaznaczył
się wyraźnie trend projektowania jasnych
i przestronnych przestrzeni o ponadczasowej
estetyce, które dają poczucie komfortu, wolności
i bliskiego kontaktu z naturalnym otoczeniem.
Rosnącym oczekiwaniom użytkowników
towarzyszą zaostrzające się wymogi techniczne
i prawne. Wszystko to sprawia, że proces
projektowania wymaga holistycznego ujęcia.
Budynek należy traktować jak żywy organizm,
który w całym cyklu życia ma być estetyczny,
komfortowy, funkcjonalny, lecz także ekonomiczny
w eksploatacji i przyjazny środowisku. W firmie
Schüco wychodzimy naprzeciw wyzwaniom,
przed jakimi stoi nowoczesna architektura. Naszym
partnerom towarzyszymy na każdym etapie
planowania, dostarczając im zrównoważonych
materiałów i technologii, a także usług, które
umożliwiają skrócenie czasu realizacji nawet bardzo
złożonych koncepcji przy zmniejszeniu nakładów
inwestycyjnych. Udostępniane przez nas aplikacje
dla projektantów oraz bardzo bogate i wciąż
uzupełniane biblioteki plików CAD oraz obiektów
BIM pozwalają stworzyć cyfrowy łańcuch danych,
co gwarantuje pełne bezpieczeństwo całego procesu,
od planowania i produkcji aż po wykonawstwo.
dr inż. Andrzej Polijaniuk
dyrektor ds. marketingu i produktu
Schüco International Polska Sp. z o.o.
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...68
Powered by FlippingBook