Warsztat architekta. Fasady 2018 - page 4

Tendencje w projektowaniu powłok budynków zmierzają w kierunku zwiększania powierzchni
przeszkleń, jednak nie zawsze idzie to w parze z narzuconymi wymogami technicznymi i użytkowymi.
Postęp technologiczny w produkcji lekkich aluminiowych fasad umożliwia przełamywanie kolejnych
barier architektonicznych. Cienkoprofilowe systemy fasadowe Schüco pozwalają nadać budynkom
imponujący, całoszklany wygląd, a przy tym oferują doskonałą ochronę cieplną i funkcjonalność.
Przeszklenia fasadowe i efektowne pasma świetlne pełnią
w architekturze wiele funkcji. Od zewnątrz dodają prostym bryłom
budynków wizualnej lekkości, a także pozwalają na kreowanie
przestronnych, wypełnionych światłem wnętrz, które otwierają się
na widoki otoczenia. Tymczasem obowiązujące wymagania w zakresie
ochronycieplnej budynkówi termoizolacyjności samej stolarki sprawiają,
że stosowane w ciepłych systemach okiennych profile stają się coraz
bardziej masywne, ograniczając widok i dopływ światła. Innowacyjne
systemy panoramicznych fasad Schüco FWS 60 CV i Schüco FWS
35 PD łączą doskonałe parametry cieplne z ekstremalnie małymi
szerokościami profili w widoku czołowym. Elastyczne rozwiązania dają
maksymalną swobodę komponowania transparentnych przeszkleń
stałych i ruchomych w obrębie powłoki budynku.
Wielofunkcyjne pasma okienne
Do tej pory realizacja pasm okiennych w obrębie przeszklonych
powłok wymagała zastosowania systemu okiennego lub fasadowego,
w który następnie wpinane były okna. Powodowało to znaczne
zwiększenie widocznej szerokości złożenia ramy i skrzydła
okiennego. System Schüco FWS 60 CV łączy doskonałe parametry
współczynnika przenikania ciepła z transparentnym wyglądem
i bogatymi możliwościami komponowania spójnych wizualnie pasm
okiennych z elementami stałymi i rozwierno-uchylnymi. W rozwiązaniu
tym zamiast tradycyjnego wpięcia elementu otwieranego w fasadę
zastosowano innowacyjną konstrukcję, w którym skrzydło zostało
ukryte w profilu nośnym, dzięki czemu szerokość podziałów
na elementy stałe i otwierane jest taka sama i wynosi zaledwie 60 mm.
Powoduje to, że od zewnątrz nie sposób rozróżnić przeszkleń stałych
od skrzydeł. Tylko od strony pomieszczenia widać subtelną szczelinę
i klamkę pozwalającą na otwarcie okna. Alternatywnie okna mogą być
wyposażone w okucia mechatroniczne TipTronic Simply Smart, które
umożliwiają ich zdalną obsługę. Pozwala to wyeliminować klamki
i co ważne – otwierać naświetla okienne znajdujące się na dużej
wysokości. Stabilne rozwiązanie daje opcję tworzenia transparentnych
pasm okiennych, ze skrzydłami rozwierno-uchylnymi lub rozwiernymi
o wysokości odpowiednio do 2,8 lub 3,2 metra. Dodatkową zaletą
fasady Schüco FWS 60 CV jest możliwość subtelnej integracji
całoszklanych balustrad, które nie tylko zapewniają bezpieczeństwo
Transparentna przyszłość architektury
Dwukrotnie mniejsza widoczna szerokość profilu i lepszy
współczynnik U
cw
fasady FWS 60 CV w zestawieniu
z fasadą z wpiętym oknem blokowym o bardzo dobrych
parametrach cieplnych
Fot. Schüco
REKLAMA
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...68
Powered by FlippingBook