Warsztat architekta. Fasady 2018 - page 6

Redaktor naczelna:
Agnieszka Miszczyńska-Włodarczyk
Redaktor prowadząca:
Jolanta Sankowska
Sekretarz redakcji:
Małgorzata Bachman
Zespół redakcyjny:
Karolina Wrona (koordynator projektu),
Dorota Czernek, Sławomir Markowski
Korekta:
Małgorzata Bachman
Grafik:
Andrzej Bućko (projekt okładki)
Skład i łamanie:
Aleksandra Skrodzka
Zdjęcie na okładce:
Druk:
Toruńskie Zakłady Graficzne Zapolex
Adres redakcji:
ul. Dęblińska 6, 04-187 Warszawa,
tel. 22 590 50 00, 22 590 51 70,
Niezamówionych materiałów redakcja nie zwraca, a w razie opublikowania
zastrzega sobie prawo do ich skracania. Za treść ogłoszeń i reklam redakcja
ponosi odpowiedzialność w granicach wskazanych w ust. 2 art. 42 ustawy
Prawo prasowe.
© Copyright by TIME S.A.
Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk materiałów
w jakiejkolwiek formie i w jakimkolwiek języku bez wcześniejszej pisemnej
zgody Wydawcy jest zabroniony. Wydawca zabrania bezumownej sprzedaży
numerów bieżących i archiwalnych dodatku „Warsztat architekta. Fasady”.
Działanie wbrew powyższemu zakazowi skutkuje odpowiedzialnością prawną.
Wydawca
TIME S.A.
ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa
Zarząd
Prezes oraz dyrektor generalna: Katarzyna Białek
Wiceprezesi: Leszek Kozioł, Piotr Cichocki
Dyrektor zarządzająca tytułem
„Warsztat architekta. Fasady”:
Anna Kamińska
Biuro Reklamy Prasa, Internet:
Dyrektor Operacyjna ds. Wydawnictw: Agnieszka Miszczyńska-Włodarczyk
Dyrektor Handlowy Budowa i Wnętrza: Marta Niwińska
Z-ca dyrektora: Rafał Arak, tel. 22 59 05 332, 59 05 024,
Koordynator sprzedaży reklam: Krystyna Brzozowska,
tel. 602 291 597,
Dyrektor Marketingu:
Irena Walczak
tel. 22 590 53 13
Dyrektor Produkcji i Dystrybucji:
Małgorzata Kuźma
Prenumerata:
Biuro Obsługi Klienta
tel. 22 59 05 555, infolinia: 801 322 555
(w godzinach 9.00
17.00)
Warsztat architekta. Fasady
warsztat architekta
a spełnia wiele zadań, m.in. przyciąga
i jest wizytówką obiektu. Jednocześnie
fascynuje i stanowi wyzwanie dla architektów.
Materiały i technologie obecnie przez nich
stosowane zapewniają niemal nieograniczone
możliwości nie tylko pod względem
kształtowania płaszczyzn, lecz również
wchodzenia w interakcję z otoczeniem.
Dążenie do transparentności, wprawienie
w ruch, wykorzystanie jako element systemu
poprawiającego efektywność energetyczną czy
środek przekazu informacji to tylko niektóre
z zabiegów stosowanych na elewacjach,
pozwalających architektom uciec od utartych
schematów i ożywić przestrzeń miejską.
Te i inne rozwiązania prezentujemy
w niniejszej – drugiej już – edycji publikacji
„Warsztat architekta. Fasady”.
Karolina Wrona
warsztat architekta
Zamów prenumeratę miesięcznika
„Architektura-murator”, wraz z nią otrzymasz egzemplarze
„Architektury od Wnętrza”– specjalnej publikacji
poświęconej projektowaniu wnętrz
Prenumerata roczna + „Architektura od Wnętrza”
164 zł
Prenumerata dwuletnia + „Architektura od Wnętrza”
298 zł
Prenumerata studencka, roczna
*
+ „Architektura od Wnętrza”
tylko 88 zł
Prenumerata roczna e-wydania
96 zł
oferta ważna od 28.06.2018 do 26.07.2018
Zamówienia: telefonicznie: 22 590 55 55,
e-mailem:
,
internet:
Numer rachunku wpłat za prenumeraty Alior Bank:
14 2490 0005 0000 4600 3310 0357
Pierwszy zamówiony numer, jeśli jest w sprzedaży, otrzymają Państwo wraz z wypełnionym
drukiem przelewu w ciągu 10 dni roboczych od chwili nadania.
* tylko dla studentów wydziałów architektury, architektury krajobrazu, inżynierii lądowej, ASP i innych
związanych z budownictwem (do zamówienia należy dołączyć ksero aktualnej legitymacji studenckiej)
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...68
Powered by FlippingBook