Warsztat Architekta. Fasady 2019 - page 16

warsztat architekta
14
11, 12.
Trzy bloki na osiedlu
Bolesława Chrobrego w Poznaniu
przed i po termomodernizacji,
projekt oryginalny: zespół pod kier.
prof. Jerzego Buszkiewicza;
projekt renowacji: Ultra Architects
typografia: Zupagrafika,
fot. 11. Ultra Architects,
fot. 12. Przemysław Turlej
12
konkurs architektoniczny na najlepszy projekt termomoderni-
zacji, jednak ograniczone koszty wymusiły inne rozwiązanie.
Projektantom z Ultra Architects zależało by, podobnie jak
w projekcie przy pl. Waryńskiego, zachować jak najwięcej
z istniejącej architektury z lat 70. W tym przypadku najcen-
niejszym elementem bloków zaprojektowanych przez zespół
architektów pod kierownictwem prof. Jerzego Buszkiewicza
były mozaiki na fasadach. Nie było szans na ich uratowanie, ale
znaleziono pomysł, by w nowym projekcie elewacji pojawiły
się jako trawestacja. Miały stanowić główny motyw nowej obu-
dowy balkonów. Zamiast płytek miał to być namalowany wzór.
Architekci nie chcieli go jednak sami wyrysować – postanowili
oddać pole działania… mieszkańcom i przypadkowi. Nawiązali
tu do dzieł Ryszarda Winiarskiego, czołowego przedstawiciela
powojennej awangardy w sztukach wizualnych, który stosował
teorię gier, statystykę i przypadek. Jego obrazy czy przestrzen-
ne instalacje pokrywają najczęściej czarno-białe kwadraty
o różnych układach. Zwykle przy ich tworzeniu artysta rzucał
kostką do gry i według ustalonego schematu zapełniał w ten
sposób poszczególne pola (np. parzysta liczba oczek oznaczała
pole czarne, nieparzysta – białe). Architekci chcieli zastoso-
wać podobną regułę i poprosić mieszkańców o rzuty kostką.
Wcześniej przygotowali całą akcję informacyjną, rozwiesili na
osiedlu plakaty. W umówiony weekend przygotowali piknik,
zaprosili na niego mieszkańców, by rzucali kostką, a zapisane
w formie graficznej wyniki stały się podstawą dla grafik mozaik
na balkony. Przy okazji mieszkańcy mogli zobaczyć projekt
termomodernizacji, a architekci skonsultować swoje zamie-
rzenia z użytkownikami. Przygotowano nawet gadżet dla
całej akcji – przypinki z kwadracikami mozaik odłupanych ze
starych elewacji. Rzuty kostką przeniesiono na fasady bloków.
Ich dłuższe elewacje zyskały biały kolor, na tym tle pojawiły się
kolorowe obudowy balkonów z lekkich płyt włókno-cemento-
wych z motywem mozaiki. Każdy blok otrzymał balkony z inną
więcej niż docieplenie
abc specjalisty
13
11
15
14
13, 14.
Wejścia do budynków po
renowacji również zyskały nowy
wygląd, fot. 13. Ultra Architects,
fot. 14. Anna Grzegorczuk
15.
Oryginalna mozaika była cen-
nym elementem elewacji, jednak
nie udało się jej uratować; wyniki
losowania kostką posłużyły do stwo-
rzenia nowej mozaiki na obudowach
balkonów, fot. Ultra Architects
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...68
Powered by FlippingBook