Warsztat Architekta. Fasady 2019 - page 6

Redaktor naczelna:
Jolanta Sankowska
Sekretarz redakcji:
Małgorzata Bachman
Redakcja:
Dorota Czernek (koordynator projektu), Anna Domańska,
Sylwia Hypta
Opracowanie językowe:
Małgorzata Bachman, Natalia Tarka
Grafik:
Adam Olchowik (projekt okładki)
Skład i łamanie:
Justyna Mróz, Aleksandra Skrodzka
Zdjęcia na okładce i w spisie treści:
Shutterstock
Druk i oprawa:
Toruńskie Zakłady Graficzne Zapolex
Adres redakcji:
ul. Dęblińska 6, 04-187 Warszawa,
tel. 22 590 50 00, 22 590 51 70,
,
Niezamówionych materiałów redakcja nie zwraca, a w razie opublikowania
zastrzega sobie prawo do ich skracania. Za treść ogłoszeń i reklam redakcja
ponosi odpowiedzialność w granicach wskazanych w ust. 2 art. 42 ustawy
Prawo prasowe.
© Copyright by TIME S.A.
Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk materiałów
w jakiejkolwiek formie i w jakimkolwiek języku bez wcześniejszej pisemnej
zgody Wydawcy jest zabroniony. Wydawca zabrania bezumownej sprzedaży
numerów bieżących i archiwalnych dodatku „Warsztat architekta. Fasady”.
Działanie wbrew powyższemu zakazowi skutkuje odpowiedzialnością prawną.
Wydawca
TIME S.A.
ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa
Zarząd
Prezes oraz dyrektor generalna: Katarzyna Białek
Wiceprezesi: Leszek Kozioł, Piotr Cichocki
Dyrektor zarządzająca tytułem
„Warsztat architekta. Fasady”:
Anna Kamińska
Biuro Reklamy Prasa, Internet
Dyrektor handlowy: Andrzej Tuzinowski
Dyrektor Działu Budowa: Rafał Arak
tel. 22 59 05 332,
,
Koordynator sprzedaży reklam: Krystyna Brzozowska
tel. 602 291 597,
Dyrektor Marketingu:
Anna Wróblewska
tel. 22 59 05 148,
Dyrektor Produkcji i Dystrybucji:
Małgorzata Kuźma
Prenumerata:
Biuro Obsługi Klienta
tel. 22 59 05 555
(w godzinach 8.00-16.00)
Warsztat architekta. Fasady
warsztat architekta
Bogata oferta materiałów budowlanych
i wykończeniowych stwarza duże możliwości
w projektowaniu oryginalnych elewacji. Mimo
tego znalezienie odpowiedniego rozwiązania
zawsze jest dla architektów wyzwaniem.
W przypadku budynków poddawanych
termomodernizacji efektem tych poszukiwań
powinna być nie tylko poprawa izolacyjności
ścian, lecz także estetyki zastanej elewacji.
Architekci dają również szansę na „drugie życie”
niszczejącym fasadom podczas rewitalizacji
obiektów poprzemysłowych, adaptowanych na
cele handlowe, kulturalne lub mieszkaniowe.
W bieżącym numerze „Warsztatu Architekta.
Fasady” znajdą Państwo przykłady ciekawych
termomodernizacji i rewitalizacji, a także
artykuły dotyczące tynków dekoracyjnych,
systemów fasad elementowych oraz osłon
przeciwsłonecznych. Mamy nadzieję, że będą
one ciekawą inspiracją w kreowaniu
nowych elewacji.
Dorota Czernek
warsztat architekta
Wybierz ofertę prenumeraty dopasowaną do siebie
Możesz zamówić prenumeratę drukowaną miesięcznika „Architektura-murator”
(wraz z 4 wydaniami „Architektury od Wnętrza”), wzbogacić prenumeratę drukowaną
o wydania cyfrowe wraz z archiwalnymi numerami z 2019 roku lub wybrać ekonomiczną
ofertę wyłącznie cyfrową.
Prenumerata roczna „Architektury-murator” + „Architektura od Wnętrza” (druk) – 164 zł
Prenumerata roczna „Architektury-murator” + „Architektura od Wnętrza” (druk + wydania
cyfrowe) – 164 zł
Prenumerata roczna „Architektury-murator” (wydania cyfrowe) – 89,40 zł
Oferta ważna do 31.08.2019 r.
Zamówienia: prenumerata.architektura.murator.pl
Kontakt: tel. 22 590 55 55 lub e-mail:
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...68
Powered by FlippingBook