Warsztat Architekta. Fasady 2019 - page 12

warsztat architekta
abc specjalisty
10
więcej niż docieplenie
usługowo-mieszkaniowego z początku lat 60., który zaprojek-
tował prof. Jan Węcławski z zespołem. Spółdzielnia miała przed
kilku laty plany termomodernizacji bloku – zapowiadała się
typowa pasteloza. Na szczęście w porę zareagował poznański
architekt Marcin Kościuch z pracowni Ultra Architects, który pro
bono wykonał projekt kolorystyki elewacji, by tylko ochronić
oryginalną architekturę powojennego modernizmu. Jak sam
opowiadał w lokalnej prasie, była to praca „konserwatorsko-
-dochodzeniowa”. Brakowało bowiem planów bloku z dawne-
go Miastoprojektu. Pomocą musiały służyć miejscowe odkrywki
tynku czy ikonografia w formie starych pocztówek. Dzięki temu
odkryto pierwotne kolory, które przywrócono podczas ocieple-
nia fasad. Dynamicznie ustawione balkony zyskały biały kolor na
tle piaskowej elewacji. Podobnie białym kolorem podkreślono
strukturę budynku: pasy międzykondygnacyjne oraz słupy par-
teru. Ten z kolei pomalowano na ciemnoszary, przez co uległ
wycofaniu – budynek zdaje się odtąd lewitować ponad wielkim
czynszów, choć koszt modernizacji jednego mieszkania wynosił
50 tys. euro. Powiększone loggie poprawiły jakość życia miesz-
kańców Grand Parc. Ich mieszkania zyskały przedłużenie –
dodatkową przestrzeń na hobby czy rekreację. Podobno tarasy
zaczęły nawet aktywizować wspólnoty sąsiedzkie do nowych
działań, jak i większej dbałości o własne otoczenie.
Praca konserwatorsko-dochodzeniowa
Termomodernizacja to zwykle znacząca ingerencja w istniejącą
architekturę. Często zmienia wygląd obiektów, których autorzy
nierzadko żyją i mają do nich prawa autorskie. Zwykle jednak
w naszych warunkach wykonywana jest jako negacja zastanej
tektoniki elewacji, co przekreśla zamysł pierwotnych projektan-
tów. Są jednak pozytywne przykłady, kiedy ocieplenie oznacza
przywrócenie dawnej świetności budynkowi.
Tak było podczas remontu „leżącego wieżowca”, stanowiącego
wschodnią pierzeję placu Waryńskiego w Poznaniu, budynku
8
6.
Budynek usługowo-mieszka-
niowy – po ociepleniu przywró-
cono oryginalne kolory elewacji,
pl. Waryńskiego, Poznań;
projekt oryginalny budynku: prof. Jan
Węcławski z zespołem; projekt reno-
wacji: arch. Marcin Kościuch,
Ultra Architects
7, 8.
Elewacja frontowa „leżącego
wieżowca” przed i po ociepleniu,
fot. 6–8. Ultra Architects
7
6
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...68
Powered by FlippingBook