Warsztat Architekta. Fasady 2019 - page 10

8
warsztat architekta
przy okazji których można by dokonać czegoś więcej niż tylko
odnowienia fasad. To szansa, by oprócz poprawienia ener-
gooszczędności, osiągnąć dodatkowe korzyści: podniesienie
estetyki, lepszą przestrzeń do życia, a nawet uzdrowienie
tkanki społecznej. Dlaczego jest to zwykle szansa zmarno-
wana? Termomodernizacja urosła w Polsce do rangi jednego
z negatywnych zjawisk psujących nasz krajobraz, obok zalewu
reklamy wielkoformatowej czy niekontrolowanej motoryzacji.
Podniesienie komfortu cieplnego budynków odbywa się
w naszym kraju głównie w jednej technologii – ETICS (
External
Thermal Insulation Composite Systems
), czyli ociepleń monto-
wanych od zewnętrznej strony przegrody. Najczęściej kończy
się „spuchnięciem” budynku poprzez nałożenie grubej warstwy
ocieplenia i pomalowaniem elewacji w przypadkowe kolory.
Filip Springer, reporter, od lat tropiący bolączki polskiej prze-
strzeni, w swojej książce „Wanna z kolumnadą” punktował to
zjawisko, określając je terminem pastelozy, „od której bolą oczy”.
niż
więcej
Tomasz Malkowski
abc specjalisty
docieplenie
Termomodernizacja to inwestycja, w której –
oprócz poprawy walorów termicznych obiektu
budowlanego – powinna być również dokonana jego
modernizacja, zawierająca się w drugim członie
tego terminu. Ocieplenie może być czymś więcej niż
powierzchownym liftingiem – to szansa na prawdziwą
rewitalizację architektury.
Termomodernizacja w Polsce skupia się głównie na aspektach
termicznych – w mniejszym stopniu na samej modernizacji,
która jest terminem znacznie pojemniejszym, bo dotyczącym
podnoszenia jakości architektury, a przez to komfortu życia
jej użytkowników. Niestety kolejne fale termomodernizacji,
przetaczające się przez nasz kraj, oznaczają głównie poprawę
współczynników przenikania ciepła przegród. A przecież setki
tysięcy, a nierzadko miliony złotych, wydawane na ocieplenie
pojedynczego budynku stanowią koszty poważnych inwestycji,
Tomasz Malkowski
krytyk architektury, autor
artykułów i scenariuszy
telewizyjnych dotyczących
architektury i jej historii,
sztuki oraz dizajnu
1
1.
Jeden z trzech zmodernizo-
wanych bloków na
osiedlu Grand
Parc w Bordeaux, dobudowane
w ramach docieplenia szerokie
tarasy zwiększyły komfort życia
mieszkańców; projekt: Lacaton
& Vassal architectes, Frédéric
Druot Architecture, Christophe
Hutin Architecture,
fot. Philippe Rualt
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...68
Powered by FlippingBook