Warsztat Architekta. Fasady 2019 - page 14

12
tamtej epoki. Współczesne ingerencje mają subtelny design, np.
nowy daszek i obudowa wejścia do klatki schodowej czy neon
stylizowany na liternictwo lat 60. Także we wnętrzu starano
się odnowić dawne detale, m.in. proste balustrady z tralkami
z prętów zbrojeniowych – znak siermiężnych czasów ciągłego
niedoboru materiałów po odmalowaniu na żółto stał się nagle
czymś efektownym i estetycznym. Termomodernizacja zosta-
ła nawet doceniona, otrzymała wyróżnienie w XXVII edycji
konkursu „Piękny Wrocław” w kategorii modernizacja obiektu
historycznego.
Termomodernizacja jako gra społeczna
Czy do termomodernizacji bloku można włączyć lokalną spo-
łeczność? Udało się to zrobić pracowni Ultra Architects na
osiedlu Bolesława Chrobrego w Poznaniu. Zasługa leży także
po stronie świadomego inwestora (Poznańskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej), który pierwotnie planował nawet zorganizować
trawnikiem placu. Tylna fasada ma rząd ceglanych ryzalitów skry-
wających klatki schodowe. Udało się przekonać spółdzielnię, by
nie ocieplać ich od zewnątrz, gdyż zniszczyłoby to bezpowrotnie
ich wyraz. Dzięki wrażliwości lokalnego projektanta termomo-
dernizacja bloku zakończyła się pełną rewaloryzacją dawnej
architektury.
Modernizacja modernizmu
Podobne podejście do ocieplenia obiektu z zachowaniem jego
oryginalnych walorów zastosowano podczas renowacji segmen-
tu bloku przy pl. Nankiera we Wrocławiu. Zabudowa stanowi
spójny kompleks mieszkalny z usługami na parterze. Architekci
z wrocławskich pracowni Vroa i CH+ podeszli do modernizacji
jak do restauracji powojennego modernizmu. Ocieplone ele-
wacje wykonano w subtelnej kolorystyce bieli i szarości. Parter
pokryty mozaiką z otoczaków również ocieplono, ale z dużym
pietyzmem odtworzono jego okładzinę, charakterystyczną dla
warsztat architekta
więcej niż docieplenie
abc specjalisty
9
9.
Efekt termomodernizacji seg-
mentu bloku przy pl. Nankiera,
Wrocław; projekt oryginalny:
Włodzimierz Czerechowski,
Ryszard Natusiewicz, Anna
i Jerzy Tarnawscy; projekt reno-
wacji: Agnieszka Hałas, Grzegorz
Kaczmarowski, Marta Mnich,
Łukasz Wojciechowski – pracownie
Vroa i CH+
10.
Starannie odtworzona mozaika
z otoczaków oraz neon stylizowany
na lata 60. to wynik termoreno-
wacji z zachowaniem powojennego
modernizmu; pl. Nankiera, Wrocław,
fot. 9, 10. Krzysztof Smyk
10
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...68
Powered by FlippingBook