Warsztat Architekta. Fasady 2019 - page 11

warsztat architekta
więcej niż docieplenie
abc specjalisty
9
2–4.
Przed modernizacją budynki
z lat 60. XX wieku na osiedlu
Grand Parc w Bordeaux nie prezen-
towały się zbyt okazale. Dzięki pre-
fabrykowanym elementom, prace
polegające na dostawieniu szerokich
loggii mogły być prowadzone bez
mieszkańców osiedla. Wzdłuż elewacji od strony południowej,
na którą skierowane są pokoje dzienne, dostawiono szerokie
loggie. Wykonano je w technologii betonowych prefabrykatów,
dzięki czemu ich montaż trwał zaledwie kilka tygodni. Remont
nie mógł zaburzyć codziennego funkcjonowania obiektów, bo
wszystkie prace odbywały się bez wysiedlania mieszkańców.
Nowe tarasy zamykają przesuwne okiennice z transparentne-
go pleksi, które tworzą na elewacjach zmienną szachownicę,
a w efekcie nadały wcześniej monolitycznym blokom znacznej
lekkości. Powiększono również okna pokojów dziennych –
zastąpiły je wielkie tafle szkła od podłogi po sufit. Dzięki temu
mieszkania zyskały więcej światła, a domownicy dodatkową
przestrzeń. Poprawił się nie tylko standard mieszkań, lecz także
ich energooszczędność. Latem szerokie tarasy chronią miesz-
kania przed nadmierną penetracją słońca, zimą zaś, jako rodzaj
zamykanych ogrodów zimowych, stanowią naturalny bufor
cieplny. Co ciekawe po zakończonej inwestycji nie podniesiono
Przytacza historię pewnej fatalnej termomodernizacji, będącej
zdaje się, typową sytuacją w naszej codzienności: „Rozmawiam
z prezesem jednej spółdzielni. Mówi mi z dumą, że kolory
elewacji u nich na osiedlu wybierała pani sekretarka. – Wie pan,
kobiety znają się na kolorach – wyjaśnia”. Traktowanie termo-
modernizacji jako zadania stricte inżynierskiego, do którego nie
potrzeba architekta, jest w Polsce nagminne.
Więcej ciepła, więcej światła
O tym, że termomodernizacja może być okazją do praw-
dziwej odnowy architektury świadczy przyznana niedawno
nagroda dla najlepszej współczesnej europejskiej architektury
im. Miesa van der Rohe. To prestiżowe wyróżnienie przypadło
modernizacji 530 mieszkań na osiedlu Grand Parc w Bordeaux.
Trzy podłużne bloki z lat 60. XX wieku przeszły całkowitą
transformację. Zamiast zwykłego ocieplenia i liftingu miasto
postanowiło zainwestować w znaczącą poprawę jakości życia
5
wysiedlania mieszkańców –
w efekcie każdy z lokatorów
otrzymał dodatkową przestrzeń
5.
Przestronne tarasy chronią przed
nadmiernym słońcem, zimą stano-
wią naturalny bufor cieplny,
fot. 2–5. Philippe Rualt
3
2
4
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...68
Powered by FlippingBook