Warsztat Architekta. Fasady 2019 - page 38

36
Tynki specjalne
Podstawowym zadaniem tynku zewnętrznego jest ochrona
budynku przed wpływami czynników atmosferycznych, zanie-
czyszczeń zawartych w powietrzu i wodzie opadowej oraz
uszkodzeniami mechanicznymi. Stosuje się do nich także różne
dodatki, żeby poprawić ich funkcjonalność lub uzyskać efekt
dekoracyjny. Mogą być na przykład wzmocnione włóknami
węglowymi, dzięki czemu mają zdolność wypełniania rys i nada-
ją się do nakładania na stare, zniszczone wyprawy tynkarskie.
Istnieje również gama tynków o specjalnych właściwościach:
• wodoszczelne – służą do uszczelniania zewnętrznych ele-
mentów budowlanych narażonych na działanie wody i wilgoci.
Najczęściej stosowane są jako warstwy pokrywające cokoły
oraz zewnętrzne ściany piwnic. Dzięki swoim właściwościom
fizycznym skutecznie izolują powierzchnie, które chronią, a także
umożliwiają przedostawanie się pary wodnej na zewnątrz
budynku, zapobiegając w ten sposób zagrzybieniu pomieszczeń;
od efektów
tynki
Dominika Nguyen
abc specjalisty
specjalnych
Projektowanie i wykonywanie ocieplenia budynków na-
bieraobecnienowegowymiaru.Determinujątozarówno
zmieniające się przepisy dotyczące wymagań izolacyj-
nych, jak i dostępne materiały wykończeniowe. Te dru-
gie nie tylko mają wpływ na parametry ocieplenia, ale
dają architektom możliwość kreowania wyglądu fasady.
Nowe obiekty mają z reguły prostą i zwartą bryłę, pozba-
wioną dekoracyjnych elementów architektonicznych, które
mogłyby prowadzić do powstawania mostków termicznych.
Nie zamyka to jednak drogi do projektowania nowoczesnych
i efektownych elewacji. Czasy, kiedy kolor był właściwie jedy-
nym środkiem wyrazu wizji architekta, minęły bezpowrotnie.
Obecnie wygląd ściany zewnętrznej może oddziaływać nie
tylko barwami, ale także strukturami powierzchni. Ogromne
pole do popisu w zakresie kreowania niecodziennych kompo-
zycji elewacyjnych dają tynki dekoracyjne.
Dominika Nguyen
architekt, absolwentka
WA PW, interesuje się
budownictwem zrów-
noważonym i nowoczes-
nymi technologiami wspo-
magającymi efektywną
eksploatację budynków;
doświadczenie projektowe
zdobywała podczas pracy
nad projektami obiektów
energooszczędnych
i pasywnych
1
1.
McNamara Alumni Center,
Minneapolis. Na prezentowanej
elewacji zastosowano tynk dekora-
cyjny z efektem stali kortenowskiej
(produkt Klondike Cortten, produ-
cent Valpaint), fot. Valpaint
warsztat architekta
1...,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,...68
Powered by FlippingBook