Sektor Elektroenergetyczny 2017 - page 33

Wyposażenie dodatkowe takie jak wiertnica i kosz osobowy sprawiają,
że jeden pojazd wyposażony w żuraw HMF spełnia funkcję trzech ma-
szyn: żurawia przeładunkowego, zwyżki osobowej (MEWP) i maszyny
wiercącej.
PRACA NAWYSOKIM POZIOMIE
” to hasło a za razem jeden z celów po-
stawionych 10 lat temu, kiedy to rozpoczęła swoją działalność firma HMF
Polska, przedstawiciel Duńskiego producenta żurawi samochodowych.
W ciągu 10 lat wiele się wydarzyło – to ważny moment i wydarzenie
dla naszej firmy. To również okazja do dokonania oceny dotychczaso-
wych osiągnięć oraz wyznaczania nowych celów i zadań.
HMF Polska ma już swoje tradycje i swoją kulturę. 10 lat to okres wy-
tężonej pracy i aktywnej działalności w trakcie której dostarczane były
innowacyjne – kompleksowe rozwiązania i usługi.
Najwyższy poziom obsługi klientów zapewniany jest przez zespół wy-
kwalifikowanych specjalistów, gotowych sprostać najtrudniejszym wy-
zwaniom rynkowym. To dzięki nim i ich profesjonalizmowi HMF Polska
osiąga dzisiaj liczne sukcesy, objawiające się realizacją ciekawych, z re-
guły skomplikowanych projektów.
HMF Polska rozpoczęła swoją ekspansję w branży energetycznej
w 2010 r. Od tego czasu sukcesywnie wypracowywała sobie pozycję
wiarygodnego partnera, czego skutkiem było zakwalifikowanie się
na listę certyfikowanych dostawców i podpisanie umów współpracy
z takimi kontrahentami jak TAURON, ENERGA, ENEA, PGE, PGNiG, PKP
ENERGETYKA i wieloma innymi z branży OEM.
HMF Polska zrealizowała i dostarczyła szereg ciekawych, spersonali-
zowanych rozwiązań, takich jak zaprojektowany prototyp pojazdu
na gąsienicach stworzony dla wszystkich pracujących w ekstremalnych
warunkach terenowych, to nieszablonowe rozwiązanie zastępuje
po-
jazd kołowy – gąsienicami
. Jego głównym odbiorcą będą firmy ener-
getyczne oraz wszelkie ekipy pracujące w miejscach niedostępnych
dla zwykłych samochodów. Żaden, nawet ekstremalnie trudny teren,
nie stanowi dla tego pojazdu dostatecznie dużego wyzwania. W Pol-
sce na razie powstały pierwsze projekty takiego rozwiązania w Austrii
powstał już kompletny pojazd, który cieszy się szerokim gronem zwo-
lenników. To zasługa nie tylko szerokich i długich gąsienic, ale także
zabudowanego dowolnego żurawia HMF (od 3 do aż 85 tonometrów!)
wyposażonego w kosz do pracy na wysokości, który znacznie zwiększa
funkcjonalność całej maszyny.
Inne, kultowe już rozwiązanie to odrestaurowane podwozie STARA 266
6x6, z zamontowanym nowoczesnym żurawiem HMF 2120-K4. Połącze-
nie zmodernizowanego podwozia STAR razem z żurawiem HMF stało się
„strzałem w dziesiątkę” . Niska masa własna samochodu (10.500 kg), nie-
zastąpione off-rodowe właściwości STARA, a także daleki zasięg żurawia
HMF 2120-K4 1330 kg na 12,4m spowodowały że stworzona maszyna jest
niezastąpiona i jedyna w swoim rodzaju.
Od 10-ciu lat mocno dźwigamy!
HMF Polska świętuje 10 urodziny.
Ciekawym rozwiązaniem, w którym swój udział ma również HMF jest
projekt firmy SIEMENS, która jest producentem i dostawcą turbin wia-
trowych, które stoją na licznych farmach na terenie całej Polski. W ko-
pule jednostki na wysokości ok. 100 m, zamontowany jest specjalnie
zaprojektowany żuraw HMF 265. HMF Polska zapewnia obsługę gwa-
rancyjną i serwis tych urządzeń.
HMF Polska bierze udział we wszystkich ważnych wydarzeniach, takich
jak największe energetyczne targi czy konferencje branżowe.
Świadczy usługi konsultingowe na etapie przygotowywania inno-
wacyjnych projektów, w których mają zastosowanie żurawie HMF.
Warto zaznaczyć, że w 2015 roku minęło 70 lat istnienia duńskiego
producenta żurawi hydraulicznych HMF. Grupa HMF A/S będzie kon-
tynuować rozwijanie nowych produktów w ścisłej współpracy z klien-
tami i dystrybutorami na całym świecie biorąc pod uwagę potrzeby
rynku. Celem nowych produktów HMF będzie uzyskanie lżejszych
żurawi o jeszcze większym udźwigu, w których technologia sprawdzo-
nego już systemu EVS (dynamiczna stabilność całego pojazdu) odegra
niezwykle ważną rolę. Obecnie gama produktów HMF posiada już 90
różnych typoszeregów żurawi, ale rozwój marki oraz wprowadzanie
nowych produktów będzie wciąż kontynuowany.
Tel. 500 353 929
e-mail:
REKLAMA
1...,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,...140
Powered by FlippingBook