Urządzamy dom i mieszkanie 2017-2018 - page 16

Justyna Stoszek to artystka z ogromną wyobraźnią i wrażliwością, odkrywająca nowe
przestrzenie twórcze poprzez poszukiwanie połączeń pomiędzy różnymi dziedzinami
sztuki. Cechuje ją niezwykła umiejętność transformowania uczuć w ruch, obrazy, taniec,
poezję lub dźwięk.
fot.KatarzynaKowalska
GrafikaLASKRUKA
fot.EwaSzymczak
Najnowszy projekt
FOREST FOREVER
autorstwa Justyny Stoszek to miniaturowe lasy sadzone w szkle. W ich zamkniętej przestrzeni tworzy
się samowystarczalny ekosystem, w którym rośliny mogą przetrwać, wytwarzając za pomocą fotosyntezy wszystkie potrzebne do życia
substancje odżywcze. Jedyny czynnik przenikający z zewnątrz to światło – padające na liście, jest absorbowane przez białko zawiera-
jące chlorofil. Obieg wody w takim ogrodzie jest zamknięty. Woda z gleby zostaje wchłonięta przez korzenie, następnie uwolniona przez
parowanie, by dzięki skropleniu powrócić do gleby. Pracochłonne tworzenie miniaturowego ekosystemu staje się swoistą medytacją.
Samowystarczalne lasy w szklanych butlach są dowodem, że natura doskonale radzi sobie bez ludzi, lecz ludzie bez niej – nie.
,
)
fot.EwaSzymczak
Lasy żyją
w szkle
2017/2018
twórcy wzornictwa
12
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...238
Powered by FlippingBook