Urządzamy dom i mieszkanie 2017-2018 - page 10

fot.MILOOHOME (www.houseandmore.pl)
REDAKCJAKATALOGÓW
ul.Dęblińska6,04-187Warszawa,
tel.225905264,5905187,5905236,
faks225905466,
uzm@grupazpr.pl,www.katalogurzadzania.pl
REDAKTORNACZELNA
GrażynaPogorzelska-Bronowska,gpogorzelska@grupazpr.pl
ZESPÓŁREDAKCYJNY
Sekretarz redakcji:MartaTomasiuk
Redaktorzy: JustynaCzebanyk,AleksandraKarlińska
PROJEKTOKŁADKI
AdamOlchowik
ZDJĘCIENAOKŁADCE
EugeniuszFilipiuk
SKŁAD IŁAMANIE
DziałProdukcjiZPRMediaS.A.
Koordynator zespoługrafików:MałgorzataBiałach
Graficy: JustynaMróz,AleksandraSkrodzka
DRUK
LSCCommunicationsEurope, tel.128887100,
Niezamówionychmateriałów redakcjanie zwraca,aw razieopublikowania
zastrzega sobieprawodo ich skracania.Za treśćogłoszeń i reklam redakcja
ponosiodpowiedzialnośćwgranicachwskazanychwust.2art.42ustawyPrawo
prasowe.Wszystkie informacje zawartew częściprezentacyjnej iadresowej
wkatalogu „Urządzamydom imieszkanie”pochodząod firm iZPRMediaS.A.
niebierze zanieodpowiedzialności.Powierzchnia zawierającaprezentacje została
wykupionaprzez firmy.Cenywyrobówprezentowanychwkatalogu są cenami
brutto,obowiązującymiw czerwcu2017 r. imogąulec zmianie.
©CopyrightbyZPRMediaS.A.
Wszystkiemateriały sąobjęteprawemautorskim.Przedrukmateriałów
w jakiejkolwiek formie iw jakimkolwiek językubezwcześniejszejpisemnej zgody
Wydawcy jest zabroniony.Wydawca zabraniabezumownej sprzedażynumerów
bieżących iarchiwalnychkatalogu „Urządzamydom imieszkanie”.Działanie
wbrewpowyższemu zakazowi skutkujeodpowiedzialnościąprawną.
WYDAWCA
ZPRMediaS.A.
ul.Dęblińska6,04-187Warszawa,
wydawnictwo@grupazpr.pl,www.grupazpr.pl
ZARZĄD
Prezes idyrektorgeneralna:RenataKrzewska
Wiceprezesi:KatarzynaBiałek,MarekBiałek,LeszekKozioł,EwaLampart,
EwaP.Porębska,TomaszSzakiel
Dyrektor zarządzająca tytułem „Urządzamydom imieszkanie”:AnnaKamińska
Dyrektoroperacyjny:TomaszSzakiel
DZIAŁREKLAMY:PRASA, INTERNET IAKCJECROSSMEDIOWE
Dyrektor:MarekBiałek
Redaktornaczelna–WydawnictwadlaProfesjonalistów,
Dyrektoroperacyjna–B2B iCustomPublishing:
AgnieszkaMiszczyńska-Włodarczyk
BiuroReklamy–Wnętrza:
Dyrektor–BeataPierzchała
Koordynatorprojektu–AgnieszkaKozieł, tel.694428005,akoziel2@grupazpr.pl
DZIAŁMARKETINGU
Dyrektor:AlicjaStrzelczak, tel.225905229,
PUBLICRELATIONS
MonikaPolewska, tel.225164750,
DZIAŁPRODUKCJI
Dyrektor:MałgorzataKuźma, tel.225905205,
PIONDYSTRYBUCJI
Dyrektor:DorotaKamińska,kolportaz@grupazpr.pl
ZAMAWIANIEPUBLIKACJI
BiuroObsługiKlienta
tel.225905555,801322555 (wgodzinach9.00–17.00),
klienci@grupazpr.pl,www.sklep.grupazpr.pl
SPRZEDAŻPROJEKTÓWGOTOWYCH
(DOMY,GARAŻE,BUDYNKIUSŁUGOWE I INWENTARSKIE)
tel.225905555,5905689,
,
Rocznik,początek sprzedaży: lipiec2017 r.
138 ŚWIETLNE EFEKTY SPECJALNE
dlaczego oświetlenie jest tak chętnie wykorzystywane do aranżacji wnętrz,
a zarazem budowania w nich nastroju?
142OŚWIETLENIE, OSPRZĘT
155 ELEKTRONIKAUŻYTKOWA
156 CIEPŁOZ KAŻDEJ STRONY
współczesne systemy grzewcze nadające wnętrzom podobny
klimat jak przed laty piece kaflowe
160OGRZEWANIE
164 PODŁOGI EVERGREEN
ponadczasowe hity – czar, magia i wieczna popularność
przemysłowych posadzek wylewanych
168 PODŁOGI
170 SZÓSTYWYMIAR
jak stosować sześciokąty, by nie zdominowały przestrzeni,
i na co zwrócić uwagę przy ich zakupie?
174 PŁYTKI ŚCIENNE, PODŁOGOWE
178OKŁADZINY ŚCIENNE
182 PRODUKTY RENOWACYJNE
184DRZWI
194 ZDROWAKOLORYZACJA
właściwości sprzyjające człowiekowi, ukryte w puszkach
z nowoczesnymi farbami do wnętrz
200 POŁĄCZENIE DOSKONAŁE
202DOMOTWARTYNAOGRÓD
przestrzeń wokół domu to ściśle z nim powiązane miejsce,
w którym spędza się coraz więcej czasu
206DRUGI SALON
symbioza wnętrza domu z ogrodem, jaką zapewnia dobrze
przemyślana aranżacja oraz właściwa konserwacja tarasu
210 PRZESTRZEŃKOMFORTU I HARMONII
212OTOCZENIE DOMU
228 ADRESY FIRM
fot. IKER
fot. IKEA
2017/2018
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...238
Powered by FlippingBook