murator

architektura i wnętrza

10 x 10 rad dla planujących budowę w 2014 r.
Wypowiedzi ekspertów, między innymi prezesa agencji Metrohouse
i właściciela strony Mam-Sklad.pl grupującej 120 hurtowni. 

 

murator


kontakt

MURATOR S.A.
Biuro Reklamy - Magazyny i Informatory
ul. Dęblińska 6, 04-187 Warszawa
tel. 022 59 05 017, faks 022 59 05 321
reklama_budowa@murator.com.pl

Wydawnictwo MURATOR


MURATOR S.A., Al. Wyzwolenia 14, 00-570 Warszawa, NIP 526-00-08-745, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy, KRS 0000291159, kapitał zakładowy (opłacony w całości) 81 850 000 zł.